O nás

Vízia spoločnosti:

Pomáhame spoločnostiam lepšie hospodáriť a mať úplnú kontrolu nad energiami.
 

Hodnoty spoločnosti:

arrow-icon1_small  Robiť veci najlepšie, ako v daný okamih vieme
arrow-icon1_small  Kontinuálne inovovať procesy spoločnosti
arrow-icon1_small  Rozširovať svoje vedomosti a rozhľadenosť
arrow-icon1_small  Dávať späť a vnímať spoločenskú zodpovednosť

 

História spoločnosti:

2016 - 2020
Spoločnosť ENERGO vznikla v roku 2016. V tom období sme sa venovali predovšetkým realizáciám elektronických aukcií, vďaka ktorým sme dosahovali pre klientov želané úspory. V súčasnosti máme viac ako 600 klientov, ktorí sa na nás obracajú aj v riešení iných potrieb v energetike.

2019 - súčasnosť
Prirodzeným krokom bolo rozšírenie našej činnosti v oblasti služieb a realizácii projektov. Vďaka tomu, že uzatvárame spoluprácu so špičkami v našom obore, rozšírilo sa portfólio našich partnerov na viac ako 20 spoločností, ktoré sú pripravené vypočuť si, čo klient potrebuje a vyriešiť jeho požiadavky. Vďaka našej obchodnej aktivite a následnej realizácii projektov sme načerpali bohaté skúsenosti v oblasti výstavby lokálnych zdrojov, inštalácií LED osvetlenia, budovanie trafostaníc a inej elektroinštalácii.

Keďže našim typickým klientom sú SME spoločnosti a veľké spoločnosti získali sme vďaka odberom tovaru na nami realizovaných projektoch odbery vďaka, ktorým máme možnosť odoberať od kľúčových distribútorov, alebo priamo výrobcov. Práve vďaka týmto vzťahom vznikol internetový B2B veľkoobchod Goodgreen, ktorý sprostredkováva nami vybudované vzťahy ďalším našim kolegom z fachu.

 

 

Pred dokončením objednávky je potrebné aby ste aktualizovali adresu vo svojom konte!